Uchwała nr X/86/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 sierpnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina SicienkoNa podstawie art. 30 ust. 6, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245, z 2019 r. poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309)

Uchwała nr X/86/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 sierpnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Na podstawie art. 30 ust. 6, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245, z 2019 r. poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309)


Uchwała nr X/86/19 (176kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4634 z dnia 2019-09-03

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (6 września 2019, 10:03:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253