Uchwała nr X/89/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 sierpnia 2019w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 i poz. 1309), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2019 r., poz. 888) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, poz. 924 i poz. 1495)

Uchwała nr X/89/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 i poz. 1309), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2019 r., poz. 888) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, poz. 924 i poz. 1495)


Uchwała nr X/89/19 (634kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4635 z dnia 2019-09-03

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (6 września 2019, 10:13:15)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (6 września 2019, 10:21:48)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 326