Uchwała nr X/91/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 sierpnia 2019w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie SicienkoNa podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, poz. 2435, z 2019 r. poz. 730), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 2244)

Uchwała nr X/91/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, poz. 2435, z 2019 r. poz. 730), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 2244)


Uchwała nr X/91/19 (367kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4636 z dnia 2019-09-03

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (6 września 2019, 10:18:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225