Uchwała nr XII/96/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 października 2019w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Sicienku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 , z 2019 r. poz. 730)

Uchwała nr XII/96/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2019


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Sicienku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 , z 2019 r. poz. 730)


Uchwała nr XII/96/19 (175kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 listopada 2019, 11:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215