Uchwała nr XII/98/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 października 2019w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 i poz. 1680)

Uchwała nr XII/98/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2019


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 i poz. 1680)


Uchwała nr XII/98/19 (257kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 listopada 2019, 11:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253