Uchwała nr XII/104/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 października 2019w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 i 1309) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 roku, poz. 1017)

Uchwała nr XII/104/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2019


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 i 1309) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 roku, poz. 1017)


Uchwała nr XII/104/19 (171kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 listopada 2019, 12:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249