Uchwała nr XIII/114/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 listopada 2019w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a, art. 6k ust.1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)

Uchwała nr XIII/114/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a, art. 6k ust.1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)


Uchwała nr XIII/114/19 (195kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6538 z dnia 2019-12-03

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (3 grudnia 2019, 15:48:33)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (24 stycznia 2020, 10:57:29)
Zmieniono: Dodano Dz.Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 296