Uchwała nr XIII/115/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 listopada 2019w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6 n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Uchwała nr XIII/115/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6 n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)


Uchwała nr XIII/115/19 (1225kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6539 z dnia 2019-12-03

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (3 grudnia 2019, 15:51:00)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (24 stycznia 2020, 10:58:40)
Zmieniono: Dodano Dz.Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328