Uchwała nr XIV/129/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 grudnia 2019w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a, art. 6k ust.1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)

Uchwała nr XIV/129/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a, art. 6k ust.1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)


Uchwała nr XIV/129/19 (195kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
nr 128 z dnia 2020-01-07

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (2 stycznia 2020, 12:11:05)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (25 maja 2020, 11:00:36)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 442