Uchwała nr XX/159/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 sierpnia 2020o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)

Uchwała nr XX/159/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 2020


o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)


Uchwała nr XX/159/20 (392kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4168 z dnia 2020-08-31

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (31 sierpnia 2020, 11:27:46)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (3 lutego 2022, 14:42:55)
Zmieniono: dodano informację o publikacji w Dz.Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 403