Uchwała nr XXXIII/299/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 grudnia 2021w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z § 22 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20.01.2006 r. Nr 5, poz. 56, z 2012 r. poz. 2674, z 2018 r. poz. 4638, poz. 5360, poz. 6071)

Uchwała nr XXXIII/299/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z § 22 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20.01.2006 r. Nr 5, poz. 56, z 2012 r. poz. 2674, z 2018 r. poz. 4638, poz. 5360, poz. 6071)


Uchwała nr XXXIII/299/21 (329kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 stycznia 2022, 12:35:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206