Uchwała nr XXXVI/239/06Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 stycznia 2006w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr 162, poz.1568 ;z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203); oraz z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441) art. 165,166,168,173,184,188 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 zm.: z 2001 roku Dz.U. Nr 115, poz. 1229;. z 2002 roku Dz.U. Nr 74, poz. 676; Dz.U. Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 233, poz. 1957; M.P. Nr 49, poz. 715, z 2003 roku Dz.U. Nr 46, poz. 392; Dz.U. Nr 80, poz. 717 i 721; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. Nr 175, poz. 1693; Dz.U. Nr 190, poz. 1865; Dz.U. Nr 217, poz. 2124; M.P. Nr 50, poz. 782 i 783; z 2004 roku Dz.U. Nr 19, poz. 177; Dz.U. Nr 49, poz.464; Dz.U. Nr 70, poz. 631; Dz.U. Nr 92, poz.880; Dz.U. Nr 96, poz. 959; Dz.U. Nr 121, poz.1263; Dz.U. Nr 273, poz. 2708; Dz.U. Nr 281, poz. 2784; M.P. Nr 39, poz. 693; M.P. Nr 40, poz. 706 oraz z 2005 roku Dz.U. Nr 25, poz.202); Dz.U. Nr 62, poz.552; Dz.U. Nr 113, poz.954; Dz.U. Nr 130, poz.1087; Dz.U. Nr 132, poz.1110; Dz.U. Nr 163, poz.1362; Dz.U. Nr 167, poz. 1399: Dz.U. Nr 169, poz.1420; Dz.U. Nr 175, poz.1458 ).

Uchwała nr XXXVI/239/06
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 stycznia 2006


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr 162, poz.1568 ;z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203); oraz z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441) art. 165,166,168,173,184,188 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 zm.: z 2001 roku Dz.U. Nr 115, poz. 1229;. z 2002 roku Dz.U. Nr 74, poz. 676; Dz.U. Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 233, poz. 1957; M.P. Nr 49, poz. 715, z 2003 roku Dz.U. Nr 46, poz. 392; Dz.U. Nr 80, poz. 717 i 721; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. Nr 175, poz. 1693; Dz.U. Nr 190, poz. 1865; Dz.U. Nr 217, poz. 2124; M.P. Nr 50, poz. 782 i 783; z 2004 roku Dz.U. Nr 19, poz. 177; Dz.U. Nr 49, poz.464; Dz.U. Nr 70, poz. 631; Dz.U. Nr 92, poz.880; Dz.U. Nr 96, poz. 959; Dz.U. Nr 121, poz.1263; Dz.U. Nr 273, poz. 2708; Dz.U. Nr 281, poz. 2784; M.P. Nr 39, poz. 693; M.P. Nr 40, poz. 706 oraz z 2005 roku Dz.U. Nr 25, poz.202); Dz.U. Nr 62, poz.552; Dz.U. Nr 113, poz.954; Dz.U. Nr 130, poz.1087; Dz.U. Nr 132, poz.1110; Dz.U. Nr 163, poz.1362; Dz.U. Nr 167, poz. 1399: Dz.U. Nr 169, poz.1420; Dz.U. Nr 175, poz.1458 ).


 

Uchwała Nr XXXVI/239/06 (480kB) word

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Dochody Gminy Sicienko na 2006 rok

zobacz (928kB) word

 

Załącznik nr 2

 

Wydatki Gminy Sicienko na 2006 rok

zobacz (1847kB) word

 

Załącznik nr 3a

 

 

 

Dochody Gminy Sicienko związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

zobacz (310kB) word

 

Załącznik nr 3b

 

 

 

Wydatki Gminy Sicienko związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

zobacz (302kB) word

 

 

 

Załącznik nr 4a

 

 

 

 

 

Dochody Gminy Sicienko dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok

zobacz (100kB) word

 

 

Załącznik nr 4b

 

 

 

 

 

Wydatki Gminy Sicienko dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok

zobacz (107kB) word

 

Załącznik nr 5

 

 

Kwoty do dyspozycji sołectw na 2006 rok

zobacz (115kB) word

 

Załącznik nr 6

 

 

Zadania inwestycyjne Gminy Sicienko na 2006 rok

zobacz (535kB) word

 

Załącznik nr 7

 

 

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

zobacz (154kB) word

 

Załącznik nr 8

 

 

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

zobacz (120kB) word

 

Załącznik nr 9

 

 

Plan rozliczeń zakładów budżetowych z budżetem gminy na 2006 rok

zobacz (108kB) word

 

Załącznik nr 10

 

 

Zbiorczo przychody i wydatki Zakładu Komunalnego

zobacz (194kB) word

 

Załącznik nr 11

 

 

Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2006 rok

zobacz (141kB) word

 

Załącznik nr 12

 

 

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2006 rok

zobacz (156kB) word

 

Załącznik nr 13

 

 

 

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

zobacz (117kB) word

 

Załącznik nr 14

 

 

 

 

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

zobacz (90kB) word

 

Załącznik nr 15

 

 

 

Dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy na 2006 rok

zobacz (112kB) word

 

Załącznik nr 16

 

 

Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na 2006 rok

zobacz (101kB) word

 

Załącznik nr 17

 

 

Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Sicienko

zobacz (398kB) word

 

Załącznik nr 18

 

 

 

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2005r.

zobacz (334kB) word

 

Informacja dotycząca budżetu Gminy Sicienko na 2006 rok (173kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (7 lutego 2006, 09:51:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2242