Historia

 

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY W SICIENKU

 

      Historia szkoły polskiej w Sicienku zaczyna się po II wojnie światowej. Przed wojną dzieci polskie z Sicienka uczęszczały do szkoły w Dąbrówce Nowej, natomiast przy dzisiejszej ul. Nakielskiej mieściła się szkoła niemiecka.
      W 1945 roku w tym samym budynku powstała sześcioklasowa szkoła podstawowa. Jej kierownikiem został pan Niewiadomski. Do roku 1951 uczył tam tylko jeden nauczyciel (klasy były łączone). W latach 1952 - 1969 funkcję kierownika szkoły pełnił pan Mazurek. W tym czasie wydłużono czas nauki w szkole podstawowej do ośmiu lat. Powiększyło się również grono pedagogiczne o panie: Ludgardę Cetnarowską, Marię Słoninę (później Weyna), Helenę Polasik (później Gała), Irenę Rakoczy, Irenę Krężel (Banach), Irenę Stylińską (później Ruszkowską).
     W latach 1969 - 1972 kierownikiem szkoły była pani Ludgarda Cetnarowska. W tym czasie ze względu na brak miejsca dla ośmioklasowej szkoły w roku 1969 podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Powstała ona przy obecnej ulicy Bydgoskiej. W budowie szkoły pomagali okoliczni mieszkańcy oraz wojsko. Budynek został oddany do użytku 22 lipca 1972 roku. Szkole nadano imię Jurija Gagarina.
     Wraz z nowym rokiem szkolnym 1972/1973 dyrektorem placówki został pan Kazimierz Krasowski, funkcję tę pełnił do roku 2002. Powiększyło się również grono pedagogiczne. Od roku 1974 w szkole zaczęto tworzyć klasy specjalne. Przy szkole utworzono boisko. Szkołę rozbudowano w roku 1988. Teraz posiadała kilkanaście sal lekcyjnych oraz salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną.
     W związku z reformą edukacji w roku szkonym 1999/2000 w miejsce ośmioletniej szkoły podstawowej powstała sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum. W roku 2002
z obu szkół powstał Zespół Szkół w Sicienku. Do gimnazjum uczęszczają dzieci z trzech szkól podstawowych: SP w Sicienku, SP w Trzemietowie, SP w Samsiecznie.
      Od roku szkolnego 2002/2003 dyrektorem szkoły jest pani Anna Lewandowska, funkcję wicedyrektora pełni pani Beata Szczęśniak.

 

metryczka


Wytworzył: Anna Lewandowska, dyrektor ZS w sicienku (15 maja 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (7 sierpnia 2003, 12:08:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6627