Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich za 2008 rok

  Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich za 2008 r.   Komisja odbyła 9 protokołowanych posiedzeń. Zgodnie z planem pracy w czasie posiedzeń komisji: opiniowano materiały sesyjne przyjmowano i [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2008 rok

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZA 2008 ROK Komisja Rozwoju Gospodarczego w 2008 roku brała udział w jedenastu Sesjach Rady Gminy i jedenastu posiedzeniach komisji, na których omawiano treści uchwał i [...]

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 roku

  Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2008r.   Komisja Rewizyjna odbyła 14 protokołowanych spotkań. Większość z nich dotyczyła zapoznania się i opiniowania materiałów omawianych na sesjach Rady Gminy Sicienko. Na [...]

Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego w 2007 roku

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZA 2007 ROK.   Komisja Rozwoju Gospodarczego w 2007 roku zgodnie z jej planem pracy brała udział w analizowaniu i podejmowaniu uchwał Rady Gminy. Członkowie komisji [...]

Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich za 2007 rok

  Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich za 2007 r.   Komisja odbyła 12 protokołowanych posiedzeń. Zgodnie z planem pracy w czasie posiedzeń komisji: opiniowano materiały sesyjne przyjmowano i [...]

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2007 roku

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2007r.   Komisja Rewizyjna w 2007r. odbyła 12 spotkań: 25 i 29 stycznia, 19 i 26 marca, 19 kwietnia, 23 maja, 25 czerwca, 23 lipca, 20 sierpnia, 21 września, 5 i 29 listopada. W [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich za 2005 rok

  Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich za 2005 rok   Komisja Kultury i Spraw Obywatelskich odbyła 9 protokołowanych posiedzeń.         Głównym akcentem prac Komisji była [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego w 2005 roku

  Sprawozdanie z działalnościKomisji Rozwoju Gospodarczego w 2005              Komisja Rozwoju Gospodarczego w 2005 roku odbyła 9 spotkań: 12 stycznia, 24 lutego, 17 marca, 21 [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCIKOMISJI REWIZYJNEJ W 2005 ROKU Komisja Rewizyjna w 2005 roku odbyła 11 spotkań: 12 stycznia, 24 lutego, 17 i 21 marca, 21 kwietnia, 23 maja, 17 czerwca, 5 sierpnia, 28 września, 30 listopada i 9 grudnia.Większość [...]

metryczka