2006

2006

3412-8/06 zakup i dostawa akcesorii komputerowych w 2007

W dniu 02 stycznia 2007 roku została zawarta umowa z  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MULTIKOM Adam Papierski z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fabryczna 15 na zakup i dostawę akcesorii komputerowych w postępowaniu w trybie zapytania o [...]

3412-7/06 przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudopwy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2007

W dniu 19 grudnia 2006r roku została zawarta umowa z P.Andrzejem Cholewskim zam.Bydgoszcz ul. Krasińskiego 5B/23 na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla [...]

3412-6/-6 zakup i dostawa materiałów biurowych w 2007r

W dniu 18 grudnia 2006r roku została zawarta umowa z  Biurem Plus Andrzej Łyczek z siedzibą w Bydgoszczy ul. K. Szajnochy 2 na zakup i dostawę materiałów biurowych w 2007 roku w postępowaniu w trybie zapytania o cenę . W [...]

3412-5/06 - zakup i dostawa sprzętu komputerowego

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta , wobec powyższego zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający unieważnił postepowanieW postępowaniu termin składania ofert upływał 23.11.2006r a jedynym [...]

3412-4/06 - zakup i dostawa materiałów niezbednych do zagospodarowania ternu wokół ITK w Sicienku

W dniu 21 sierpnia 2006r roku została zawarta umowa z  Zakładem Produkcji Materiałów Budowlanych K.Ginter z siedzibą w Chojnicach ul.Kolejowa 4 na zakup i dostawę obrzeża trawnikowego, krawężników ulicznych oraz kostki brukowej oraz z [...]

3412-3/06

W dniu 20 lipca 2006r roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MULTIKOM” Adam Papierski z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fabryczna 15 na realizacje zamówienia publicznego poprzedzonego zapytaniem o cenę na zakup i dostawę [...]

3412-2/06 zakup i dostawa mat.budowl. na potrzeby zagospodarow. terenu wokół ITK w Sicienku

W dniu 12.06.2006r wystąpiono z zapytaniem o cenę do 6 firm. W trakcie postępowania wpłynęła tylko jedna oferta. Wartość szacunkowa tego zamówienia została ustalona na kwotę brutto 2.500,- zł. Następne postępowanie wiąże się z [...]

metryczka