2008

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2008

Zarządzenie 72/2008

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej z dnia 31 grudnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 71/2008

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Samsiecznie z dnia 29 grudnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 70/2008

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie z dnia 29 grudnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 69/2008

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Samsiecznie z dnia 19 grudnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 68/2008

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok z dnia 15 grudnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 67/2008

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2009 zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 15 grudnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 66/2008

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie z dnia 3 grudnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 65/2008

w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego pracowników w celu wydania poświadczenia dostępu do dokumentów niejawnych z dnia 2 grudnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 64/2008

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 2 grudnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 63/2008

w sprawie ustalenia instrukcji prowadzenia gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 28 listopada 2008 roku [...]

Zarządzenie 62/2008

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie  z dnia 25 listopada 2008 roku [...]

Zarządzenie 61/2008

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku dotyczące wywozu nieczystości stałych z dnia 21 listopada 2008 roku [...]

Zarządzenie 60/2008

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy za 2009 rok z dnia 14 listopada 2008 roku [...]

Zarządzenie 59/2008

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m kw lokalu mieszkalnego z dnia 14 listopada 2008 roku [...]

Zarządzenie 58/2008

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 28 października 2008 roku [...]

Zarządzenie 57/2008

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok z dnia 6 października 2008 roku [...]

Zarządzenie 56/2008

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na 2009 rok z uwzględnieniem przyjętych założeń z dnia 30 września 2008 roku [...]

Zarządzenie 55/2008

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2009 rok z dnia 30 września 2008 roku [...]

Zarządzenie 54/2008

w sprawie zmiany budżetu gminy Sicienko na 2008 rok z dnia 16 września 2008 roku [...]

Zarządzenie 53/2008

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko:1. Podinspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg2. Podinspektora ds. poboru i egzekucji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i [...]

Zarządzenie 52/2008

w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 16 września 2008 roku [...]

Zarządzenie 51/2008

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienku z dnia 16 września 2008 roku   Zarządzenie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Dyrektora Archiwum Państwowego w [...]

Zarządzenie 50/2008

w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 3 września 2008 roku [...]

Zarządzenie 49/2008

w sprawie przyjęcia zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko - miejskie" z [...]

Zarządzenie 48/2008

w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, powołanego w celu efektywnego reagowania na wypadek wystąpienia kryzysu z dnia 21 sierpnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 47/2008

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego w przypadku wystąpienia kryzysu z dnia 21 sierpnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 46/2008

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie z dnia 18 sierpnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 45/2008

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy z dnia 14 sierpnia 2008 roku   Załącznik do Zarządzenia 45/2008 do wglądu w Urzędzie Gminy, w godzianch pracy. [...]

Zarządzenie 44/2008

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku z dnia 13 sierpnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 43/2008

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z dnia 12 sierpnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 42/2008

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. z dnia 12 sierpnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 41/2008

w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie z dnia 4 sierpnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 40/2008

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 18 lipca 2008 roku [...]

Zarządzenie 39/2008

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 9 lipca 2008 roku [...]

Zarządzenie 38/2008

w sprawie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach z dnia 9 lipca 2008 roku [...]

Zarządzenie 37/2008

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 10 czerwca 2008 roku [...]

Zarządzenie 36/2008

w sprawie zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 6 czerwca 2008 roku [...]

Zarządzenie 35/2008

w sprawie zmiany instrukcji stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 30 maja 2008 roku [...]

Zarządzenie 34/2008

w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników Urzędu Gminy w Sicienku zatrudnionych na stanowisku obsługi. z dnia 27 maja 2008 roku   Uchylone [...]

Zarządzenie 33/08

w sprawie przyjęcia stawki za koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych z dnia 27 maja 2008 roku [...]

Zarządzenie 32/2008

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim" z dnia 26 maja 2008 roku [...]

Zarządzenie 31/2008

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok z dnia 9 maja 2008 roku [...]

Zarządzenie 30/2008

w sprawie powołania komisji ds. wyceny sprzetu medycznego i wyposażenia przychodni z dnia 8 maja 2008 roku [...]

Zarządzenie 29/2008

w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 25 kwietnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 28/2008

w sprawie zatwierdzenia regulaminu świetlicy środowiskowej w Sicienku z dnia 18.04.2008r. [...]

Zarządzenie 27/2008

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z dnia 14 kwietnia 2008 roku [...]

Zarządzenie 26/2008

w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok z dnia 31 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 25/2008

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 31 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 24/2008

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 27 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 23/2008

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożenia, realizacji i monitorowania strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Sicienko na lata 2007 - 2017 z dnia 21 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 22/2008

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2008 zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 20 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 21/2008

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2007 rok z dnia 18 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 20/2008

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok z dnia 18 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 19/2008

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z dnia 18 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 18/2008

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego z dnia 7 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 17/2008

w sprawie dokonania zmian w komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. planowania przestrzennego z dnia 6 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 16/2008

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandudata na stanowisko Podinspektora ds. planowania przestrzennego z dnia 3 marca 2008 roku [...]

Zarządzenie 15/2008

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 29 lutego 2008 roku [...]

Zarządzenie 14/2008

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku z dnia 18 lutego 2008 roku [...]

Zarządzenie 13/2008

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku dotyczące wywozu nieczystości stałych z dnia 11 lutego 2008 roku [...]

Zarządzenie 12/2008

w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 11/2008

w sprawie zakończenia procedury konkursowej na realizację zadań Gminy Sicienko z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 4 lutego 2008 roku [...]

Zarządzenie 10/2008

w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunlany w Sicienku dotyczące wynajęcia autobusów z dnia 31 stycznia 2008 roku [...]

Zarządzenie 9/2008

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wojnowo z dnia 29 stycznia 2008 roku [...]

Zarządzenie 8/2008

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2008 roku zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji z dnia 29 stycznia 2008 roku [...]

Zarządzenie 7/2008

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Sicienko z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dnia 22 stycznia 2008 roku [...]

Zarządzenie 6/2008

w sprawie  powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku  z dnia 21 stycznia 2008 roku [...]

Zarządzenie 5/2008

w sprawie zmiany do instrukcji stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku z dnia 10 stycznia 2008 roku  [...]

Zarządzenie 4/2008

w sprawie powołania komisji konkursowej z dnia 8 stycznia 2008 roku [...]

Zarządzenie 3/2008

w sprawie ustalenia w roku 2008 dni dodatkowo wolnych od pracy z dnia 2 stycznia 2008 roku [...]

Zarządzenie 2/2008

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska z dnia 2 stycznia 2008 roku [...]

Zarządzenie 1/2008

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z dnia 2 stycznia 2008 roku [...]

metryczka