2009

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2009

28.12.2009r. - Decyzja środowiskowa znak GKOŚiR.7624/26/09

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaz dnia 28 grudnia 2009 rokudotyczy inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku warsztatu samochodowego oraz budowa wiaty z przeznaczeniem na stację [...]

07.10.2009r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki i drogi gminnej nr 50335C drogi krajowej 25-Mochle oraz budowy kanalizacji deszczowej w Szczutkac

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaz dnia 7 października 2009 rokudotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki i drogi gminnej nr 50335C drogi krajowej 25-Mochle oraz budowy [...]

31.08.2009r. - Postanowienie - dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki i drogi gminnej nr 50335C drogi krajowej 25-Mochle oraz budowy kanalizacji deszczowej w Szczutkach

z dnia 31 sierpnia 2009 rokudotyczy odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: rozbudowa drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki i drogi gminnej nr 50335C drogi krajowej 25-Mochle oraz [...]

18.05.2009r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dotyczy przebudowy drogi Wojnowo - Bydgoszcz

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaz dnia 18 maja 2009 rokudotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz [...]

24.04.2009r. - Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dotyczy przebudowy drogi Wojnowo - Bydgoszcz

z dnia 24.04.2009r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo - Bydgoszcz, gmina Sicienko [...]

3.03.2009r. - Decyzja o umorzeniu postępowania

  z dnia 3.03.2009r. umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowaie stacji Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL w Osówcu  [...]

28.01.2009r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dotyczy ustawienia zbiornika na olej na działce 128/13 w Mochełku

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaz dnia 29.01.2009r. dotyczy ustawienia przenośnego zbiornika do przechowywania oleju napędowego na podłożu betonowym na działce 128/13 w Mochełku [...]

metryczka