2008

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2008

20.11.2008r - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dotyczy realizacji zabudowy produkcyjno-magazynowej na działce 293 w Kruszynie

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaz dnia 20.11.2008r. dotyczy realizacji zabudowy produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym firmy „GRAFORM” na działce nr 293 w miejscowości Kruszyn, gm. [...]

4.11.2008r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - wydobywanie kopalin na działce 270/3 w Pawłówku

z dnia 4.11.2008r.   Uwaga: W decyzji dokonano wyłączenia informacji o danych adresowych inwestora zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. z [...]

22.10.2008r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - staw rybny w Kruszynie i Kruszyńcu

z dnia 22.10.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dotyczy wykonania stawu rybnego na działce 6 w Kruszynie oraz dokonaniu rozbudowy stawu na działce 145 w Kruszyńcu [...]

28.08.2008r - Postanowienie - nie wymaga się raportu oddziaływania na środowisko - dotyczy działki 293 w Kruszynie

z dnia 28 sierpnia 2008 roku dotyczy realizacji zabudowy produkcyjno - magazynowej z budynkiem biurowo - socjalnym firmy "GRAFORM" na działce 293 w Kruszynie [...]

26.08.2008r - Postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej do udziału w postępowaniu administracyjnym

z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, Koło Terenowe w Kruszyńcu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym [...]

23.07.2008r. - Postanowienie - dotyczy "ustawienia przenośnego zbiornikado przechowywania oleju napędowego"

z dnia 23 lipca 2008 roku dotyczy "ustawienia przenośnego zbiornika do przechowywania oleju napędowego na działce 128/13 w Mochlu" [...]

27.06.2008r. - Postanowienie - dotyczy wydobywania kopalin w Pawłówku

z dnia 27 czerwca 2008 roku dotyczy wydobywania kopalin (torfu) Pawłówek I - poleC na terenie działki 270/3 w Pawłówku [...]

2.06.2008r.- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia brzegowego wody "Czyżkówko"

z dnia 2 czerwca 2008 roku dotyczy przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania i ujęcia brzegowego wody "Czyżkówko [...]

30.04.2008r.- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa warsztatu na dz. 1/4 w Wojnowie

z dnia 30.04.2008 roku dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego położonego na działce 1/4 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko   W Decyzji dokonano wyłączenia informacji o adresie zamieszkania inwestora zgodnie z art. 1 [...]

7.04.2008r - Decyzja - dotyczy budowy obiektu produkcyjno - usługowego w Sicienku

z dnia 7.04.2008r. dotyczy budowy obiektu produkcyjno - usługowego na działce 64/13 w Sicienku [...]

2.04.2008r. - Decyzja o umorzeniu postepowania - dotyczy budowy warsztatu na dz. 64/13 w Sicienku

z dnia 2.04.2008r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu na dz. 64/13 w Sicienku [...]

18.03.2008r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dotyczy przebudowy drogi Wojnowo - Chmielewo

z dnia 18.03.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Wojnowo - Chmielewo [...]

12.02.2008r. - Postanowienie - dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 050318C Wojnowo - Jezioro Wierzchucińskie

Sicienko, dnia 12.02.2008 r. Nasz znak: 7624-3/4/08 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. l, ust. 2, i ust. 3 pkt l oraz art. 57 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62 póz. 627 z późn. [...]

7.02.2008r. - Postanowienie - dotyczy przebudowy budynku warsztatowego na działce 1/4 w Wojnowie

Sicienko, dnia 07.02.2008 r. Nasz znak: 7624-3/2/08 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. l, ust. 2, i ust. 3 pkt l oraz art. 57 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62 póz. 627 z późn. zm./ [...]

metryczka