2007

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2007

6.11.2007r. - Postanowienie - dotyczy wykonania stawu rybnego stawu w Kruszynie

z dnia 6.11.2007r. dotyczy sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciapolegającego na wykonaniu stawu rybnego na działce w Kruszynie oraz dokonaniu zabudowy stawu na działce 145 w Kruszyńcu [...]

22.10.2007r - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana sposobu użytkownaia budynku magazynowego na dz. 101/6 w Sicienku

z dnia 22.10.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny oraz uruchomienie lakierni, na działce o nr ewid. 101/6 [...]

10.08.2007r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy odcinka gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działki 96/40 w Osówcu

z dnia 10.08.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działki z prawem zabudowy mieszkaniowej nr ewid. 96/40 w drodze [...]

10.08.2007r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy odcinka gminnej sieci wodociągowej na działkach 25/21, 26/23-26/25, 26/31-26/35, 26-28 i 26/29 w Osówcu

z dnia 10.08.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości usytuowanych na działkach o nr ewid. 25/21, [...]

10.08.2007r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy odcinka gminnej sieci wodociągowej na działkach 139/50, 139/60 i 139/61 w Osówcu

z dnia 10.08.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowanych działek z prawem zabudowy o nr ewid. 139/50, 139/60 [...]

10.08.2007r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy gminnej sieci wodociągowej w Kruszynie

z dnia 10.08.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gminnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowanych działek nr ewid. 252/1, 252/13, 252/4, 252/5, [...]

31.07.2007r - Decyzja o umorzeniu postępowania

z dnia 31.07.2007r. o umorzeniu postępowania [...]

24.07.2007r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. wydobywania kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego Kruszyniec III

z dnia 24.07.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego Kruszyniec III na działkach o nr ewid. 18, 19 i 27 w miejscowości [...]

29.06.2007r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy chodników i nawierzchni jezdni w Białych Błotach

z dnia 29.06.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodników i nawierzchni jezdni drogi wraz z odwodnieniem ulicy Brackiej i Bartniczej na działkach o nr ewid. 45/12, 45/20 i [...]

20.04.2007r. - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy nawierzchni jezdni ulicy Gronowej w Białych Błotach

  z dnia 20.04.2007r. zmiana decyzji znak 7624-3/2/06 z dnia 14.03.2007 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni jezdni ulicy Gronowej, nawierzchni parkingu ulicy [...]

19.04.2007 - Postanowienie - dot. sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - dot. budowy warsztatu produkcyjno - usługowego na dz. 64/13 w Sicienku

  z dnia 19.04.2007r. dotyczy sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu produkcyjno - usługowego wraz z pomieszczeniami biurowymi, lakiernią i pomieszczeniami gospodarczymi [...]

02.04.2007r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. wydobywania torfu na działce 234 w Pawłówku

  z dnia 2.04.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - torfu na działce 234 w Pawłówku, gm. Sicienko [...]

21.03.2007 - Postanowienie - dot. sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - dot. zmiany użytkowania budynku na działce 101/6 w Sicienku

Sicienko, dnia 21.03.2007 r. Nasz znak: 7624 –3/6/07 POSTANOWIENIE        Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

24.01.2007r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. modernizacji drogi Prosperowo - Wojnowo

  z dnia 24.01.2007r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 1527C Prosperowo - Wojnowo [...]

24.01.2007r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. modernizacji drogi Wojnowo - Bydgoszcz

  z dnia 24.01.2007r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo - Bydgoszcz [...]

4.01.2007r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy stacji PTK Centertel

  z dnia 4.01.2007r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji PTK Centertel w Osówcu przy ul. Atolowej [...]

metryczka