Zadania gminy

 
 
Ustawy regulujące tematykę zadań zleconych to m.in.:

1. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) - art. 23 ust. 2 i ust.3
2. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) - art. 21, ust. 2, art. 26 ust. 3
3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 47, poz. 277) - art. 18. pkt. 2
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.  z 2009 r. Nr 178, poz. 1362) - art. 34 ust. 1
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) - art. 18 ust. 1
6. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z 2009 r. Nr 1, poz. 7) - art. 31 ust. 1
7. Ustawa z dnia 17 października 2008  r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414) - art. 14 ust. 1
8. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) - art. 11 ust. 10, art. 17 ust. 5, art. 52 ust. 1
 
9. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) - art. 2 ust. 2 
10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) - art. 76
11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993) -art. 52
12. Ustawa z dnia 1 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) - art. 3 pkt. 11, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3
13. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)
14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485) - art. 47, art. 50 - 52
15. ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219) - art. 29, art. 33 ust. 1
16. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507) - art. 9 ust. 1, art. 18 ust.2, art.59 ust.3
17. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927) - art. 28 ust. 2, art. 50 ust. 6 ust. 7
18. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity -Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371) - art. 19 ust. 4
19. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070) - art. 160 § 2
20. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) - art. 7(a) ust. 1
21. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535) - art. 9 ust. 4
22. Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202) - art. 31 ust. 2
23. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990r. Nr 51, poz. 297) - art. 5 ust. 1
24. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198) - art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (27 stycznia 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (27 stycznia 2004, 13:43:44)

Ostatnia zmiana: Michalina Lar (19 maja 2011, 11:46:59)
Zmieniono: Ustawy regulujące tematykę zadań zleconych to m.in.: 1. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) - art. 23 ust. 2 i ust.3 2. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) - art. 21, ust. 2, art. 26 ust. 3 3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 47, poz. 277) - art. 18. pkt. 2 4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1362) - art. 34 ust. 1 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) - art. 18 ust. 1 6. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z 2009 r. Nr 1, poz. 7) - art. 31 ust. 1 7. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414) - art. 14 ust. 1 8. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) - art. 11 ust. 10, art. 17 ust. 5, art. 52 ust. 1 9. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) - art. 2 ust. 2 10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) - art. 76 11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993) -art. 52 12. Ustawa z dnia 1 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) - art. 3 pkt. 11, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3 13. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379) 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485) - art. 47, art. 50 - 52 15. ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219) - art. 29, art. 33 ust. 1 16. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507) - art. 9 ust. 1, art. 18 ust.2, art.59 ust.3 17. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927) - art. 28 ust. 2, art. 50 ust. 6 ust. 7 18. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity -Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371) - art. 19 ust. 4 19. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070) - art. 160 § 2 20. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) - art. 7(a) ust. 1 21. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535) - art. 9 ust. 4 22. Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202) - art. 31 ust. 2 23. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990r. Nr 51, poz. 297) - art. 5 ust. 1 24. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198) - art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8829