2006

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2006

20.11.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni wiatrowej na dz. 208 w Trzemiętowie

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 300 kW na działce nr ewid. 208 położonej w miejscowości Trzemiętowo, gm. Sicienko [...]

6.07.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa 2 płyt obornikowych i 2 zbiorników na gnojówkę na dz. 45 w Nowaczkowie

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 płyt obornikowych i 2 zbiorników na gnojówkę na działce nr 45 oraz budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej, płyty obornikowej i [...]

22.06.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i ujęcia brzegowego wody "Czyżkówko"

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania i ujęcia brzegowego wody "Czyżkówko" w zakresie terenu sztucznej infiltracji zlokalizowanego na terenie [...]

19.06.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - wydobywanie kopalin (kopalina torfu) "Pawłówek I"

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kopalina torfu) "PAWŁÓWEK I - obszar B" na terenie działki nr 270/3 w miejscowości Pałówek, gm. Sicienko [...]

19.06.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM w Strzelewie

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM "BT 4 4101 STRZELEWO", usytuowanej na działce nr ewid. 83/13 we wsi Strzelewo, gm. [...]

25.05.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa nawierzchni drogi do THL (ul. Biznesowa), gm. Białe Błota

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi do THL (ul. Biznesowa) na działkach nr ewid. 16/4, 20/7, 18/6, 16/5, 434/11, 11/1, 10/3, 9/4, 266/13, 266/12, 434/4, [...]

23.05.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa drogi Przyłęki - Brzoza, gm. Białe Błota

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Przyłęki - Brzoza (ul. Zabytkowa) na działkach oznaczonych nr ewid. 329/14, 93/5, 328/22, 354/28 w obrębie ewid. Przyłęki, gm. [...]

27.04.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana sposobu użytkowania byłej mleczarni w Teresinie

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania byłej mleczarni, znajdującej się na terenie działki nr ewid. 8/2 w miejscowości Teresin, gm. Sicienko, na gorzel [...]

18.04.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa odcinka sieci wodociągowej do dz. 31/25-27 w Pawłówku

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr ewid. 31/25-27 w miejscowości Pawłówek, gmina Sicienko [...]

28.03.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. 102/1 w Dąbrówce Nowej

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce oznaczonej nr ewid. 102/1 w miejscowości Dąbrówka Nowa [...]

14.03.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa nawierzchni jezdni ulicy Gronowej, nawierzchni parkingu ulicy Gronowej oraz chodników w Białych Błotach

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni jezdni ulicy Gronowej, nawierzchni parkingu ulicy Gronowej oraz chodników na terenie działek szkoły i boisk o nr ewid. 1198, [...]

28.02.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kładki dla pieszych przez kanał Notecki w Łochowie

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgoddy na realizację przedsięwzięcia pn. budowa kładki dla pieszych przez kanał Notecki w ciągu Szosy Bydgoskiej w miejscowości Łochowo, gm. Białe Błota [...]

28.02.2006r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa sieci wodociągowej i gazowej z przyłączami do działek 283/3-7 w Kruszynie

  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapn. budowa sieci wodociągowej i gazowej z przyłączami do działek nr 283/3-7 w Kruszynie [...]

metryczka