Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Sicienko i Rady Gminy Sicienko

Zbiorcza informacja o petycjach
rozpatrzonych w 2018 roku

W 2018 roku nie wpłynęły do Wójta Gminy Sicienko petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870).


12 grudnia 2018 r. do Rady Gminy Sicienko wpłynęła petycja w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI/341/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Petycja rozpatrywana była w 2019 r. po ukonstytuowaniu się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
 
Zgodnie z art. 14 cytowanej ustawy o petycjach niniejsza informacja podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku.
 
Sicienko, 30.06.2019 r.2018 rok


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Sicienko i Rady Gminy Sicienko (30kB) word

Przekazanie petycji do Komisji (29kB) pdf
odpowiedź (169kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Katarzyna Batka, Biuro Rady Gminy (4 stycznia 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (23 stycznia 2019, 08:14:37)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (2 lipca 2019, 16:02:39)
Zmieniono: dodano zbiorczą informacje o petycjach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1280