Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach
rozpatrzonych w 2017 roku

w 2017 roku nie wpłynęły do Wójta Gminy Sicienko i Rady Gminy Sicienko petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123)

Zgodnie z art. 14 cytowanej ustawy niniejsza informacja podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy W Sicienku.


Zbiorcza informacja o petycjach
rozpatrzonych w 2016 roku

Petycje kierowane do Wójta Gminy Sicienko

Liczba petycji
1
Przedmiot petycji
Utworzenie przez Ministra: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa oraz samorządy woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego Laboratorium Ziemi przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy 87
Sposób załatwienia petycji
Udzielenie odpowiedzi 24.10.2016r.- treść odpowiedzi określająca sposób załatwienia petycji dostępna w informacji udostępnionej poniżej

W 2016 roku nie wpłynęły do Rady Gminy Sicienko petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz.1195)

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Sicienko
i Rady Gminy Sicienko


Lp.
Imię
 i Nazwisko lub
nazwa podmiotu
wnoszącego petycje
(w przypadku
wyrażenia zgody,
o której mowa
w art.4
ust.3 ustawy o petycjach)

Data
złożenia petycji

Przedmiot petycji
Elektro-
niczne
odwzorowa-
nie
Skan petycji

Przewi-dywany termin załatwienia sprawy
Zasię-
gane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
04.08.16
Utworzenie przez Ministra: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa
oraz samorządy woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego Laboratorium Ziemi przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy 87

zobacz (2141kB) pdf
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź (292kB) pdf


Zbiorcza informacja o petycjach
rozpatrzonych w 2015 roku


w 2015 roku nie wpłynęły do Wójta Gminy i Rady Gminy Sicienko petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195)Pozostałe dane osób składających petycje tj. imiona, nazwiska i adresy zamieszkania zostały wyłączone ze względu na ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (23 sierpnia 2016)
Opublikował: Luiza Bonk (23 sierpnia 2016, 10:49:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (2 lipca 2019, 16:04:33)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015-2017

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2510