2020

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

2020

Zarządzenie 39/2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowegoSamorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2019 rokz dnia 25 marca 2020 r. [...]

metryczka