Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach
rozpatrywanych w 2020 roku

petycje kierowane do Rady Gminy Sicienko:
Liczba petycji: 4
Przedmiot petycji: 1. Utrzymanie w Trzemiętowie ośmioletniej szkoły podstawowej
2. Podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
3. Zmiana przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"
4. dot. masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2
Sposób załatwienia: nr 1 pozostawiono bez rozpatrzenia, nr 2 - 4 petycje uznane za bezzasadne (rozstrzygnięcie podjęte w formie uchwały z uzasadnieniem stanowiska. Autorzy petycji zostali powiadomieni o rozstrzygnięciach).
           

W 2020 roku nie wpłynęły do Wójta Gminy petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2018, poz.870)
Zgodnie z art. 14 cytowanej ustawy niniejsza informacja podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy W Sicienku.


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Sicienko
i Rady Gminy Sicienko w 2020 roku


Imię i nazwisko: Emilia Janowicz, Data: 11.12.2020 r., Przedmiot petycji: dot. masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2; Odwzorowanie petycji: Zobacz (78kB) pdf ; Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. Informacja o sposobie załatwienia petycji: Uchwała nr XXV/231/21

Imię
 i Nazwisko lub
nazwa podmiotu
wnoszącego petycje
(w przypadku
wyrażenia zgody,
o której mowa
w art.4
ust.3 ustawy o petycjach)

Data
złożenia petycji

Przedmiot petycji
Elektro-
niczne
odwzorowa-
nie
Skan petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy
Zasię-
gane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
18.02.2020
Utrzymanie w Trzemiętowie ośmioletniej szkoły podstawowej
Zobacz (135kB) pdf
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji (termin wstrzymany od 31.03.2020 r. biegnie dalej licząc od 25.05.2020 r. zgodnie z art. 68 ust.7 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoC-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875))      
pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

23.03.2020
Podjęcie uchwały w spr. ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniemZgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji (rozpoczęcie biegu sprawy nastąpiło 25.05.2020 r. zgodnie z art. 68 ust.7 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoC-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875))
Uchwała nr XX/165/20
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


24.04.2020
Zmiana przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")


Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji (rozpoczęcie biegu sprawy nastąpiło 25.05.2020 r. zgodnie z art. 68 ust.7 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoC-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875))
Uchwała nr XX/164/20

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Batka (4 marca 2020)
Opublikował: Katarzyna Batka (4 marca 2020, 10:30:34)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (8 września 2021, 15:20:43)
Zmieniono: Dodano zbiorczą informację o rozpatrywanych petycjach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 962