2021

2023 | 2022 | 2021

2021

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku w 2022 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku na 2022 rok.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie [...]

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r [...]

Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w [...]

Zakup paliwa: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dla Urzędu Gminy w Sicienku w 2022 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup paliwa: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dla Urzędu Gminy w Sicienku w 2022 roku [...]

Dostawa wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Dostawę wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych" [...]

Najem 31 używanych urządzeń kopiujących, drukujących i skanujących wraz z obsługą serwisową dla Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Najem 31 używanych urządzeń kopiujących, drukujących i skanujących wraz z obsługą serwisową dla Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni w pasie dróg gminnych oraz na działkach będących własnością Gminy Sicienko na terenie gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni w pasie dróg gminnych oraz na działkach będących własnością Gminy Sicienko na terenie gminy Sicienko.   [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłówku – etap I

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłówku – etap I.   Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie [...]

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu - I etap

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej – etap I.  Informujemy, że w odpowiedzi [...]

Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Wynajem maszyny w celu wykonania usługi kruszenia materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 5000 ton na placu przy Zakładzie Komunalnym w Sicienku, ul. Lipowa 1, na frakcję 0-63,00mm

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Wynajem maszyny w celu wykonania usługi kruszenia materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 5000 [...]

Zakup i dostawa 20 ton mieszanki mineralno- asfaltowej do stosowania na zimno na drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Zakup i dostawa 20 ton mieszanki mineralno- asfaltowej do stosowania na zimno na drogach gminnych”. [...]

Wykonanie i dostawa 3 wiat autobusowych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Wykonanie i dostawa 3 wiat autobusowych”. [...]

Sprawdzenie stanu technicznego oraz pomiar ciśnienia i wydajności 180 hydrantów zewnętrznych, zlokalizowanych na terenie gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Sprawdzenie stanu technicznego oraz pomiar ciśnienia i wydajności 180 hydrantów zewnętrznych, zlokalizowanych na terenie gminy Sicienko”. [...]

Budowa altan na boisku w Wierzchucicach i przy świetlicy Wierzchucinku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę altany na boisku w Wierzchucicach oraz budowę altany przy świetlicy w Wierzchucinku. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko w 2021 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Sicienko w 2021 roku”. [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie.  Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: [...]

Budowa altany na boisku w Wierzchucicach i przy świetlicy Wierzchucinku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę altany na boisku w Wierzchucicach oraz budowę altany przy świetlicy w Wierzchucinku.  Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania [...]

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych”. Uprzejmie informujemy, iż w zapytaniu [...]

Wykonanie nasadzeń 40 szt. sadzonek drzew

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń 40 szt. sadzonek drzew [...]

Zakup i dostawa nowego ciągnika kompaktowego wielozadaniowego John Deere 1026R z kabiną

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę nowego ciągnika kompaktowego wielozadaniowego John Deere 1026R z kabiną [...]

Zakup i dostawa robotów edukacyjnych wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi i akcesoriami

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę robotów edukacyjnych wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi i akcesoriami, w ramach finansowania zajęć rozwijających zainteresowania [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłówku – etap III

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i Wrzosowej w Pawłówku – etap III.    Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert [...]

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osówieckiej w Kruszynie – etap II

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Osówieckiej w Kruszynie – etap II.    Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na [...]

„Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w Nowej Rudzie – Etap II”

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w Nowej Rudzie – etap II. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania [...]

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marynin – etap I”.

 Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marynin - etap I" wpłyneły 4 oferty. Spośród wszystkich ocenianych ofert najkorzystniejszą [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku – etap I

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku – etap I.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie [...]

Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę siłowni zewnętrznej w Zielonczynie.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa siłowni [...]

Wycinka drzew rosnących na działkach i przy drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wykonanie zadania o nazwie ,,Wycinka drzew rosnących na działkach  i przy drogach gminnych”. Lokalizacja drzew zgodnie z zał. 6 do zapytania [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku oraz w Nowaczkowie

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku oraz budowę oświetlenia drogowego w Nowaczkowie – etap I. Informujemy, że w [...]

Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu - etap VIII

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na rozbudowę oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie – etap VIII.  Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

Budowa oświetlenia drogowego na drodze Szczutki-Osowiec i na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w Szczutkach – Etap II oraz na budowę oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku – Etap I. Informujemy, [...]

metryczka