2021

2021

Petycja w sprawie ochrony przyrody

Elektroniczne odwzorowanie, skan petycji: Data złożenia petycji: 26.01.2021 r.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Wyłączenie jawności w [...]

Petycja w sprawie suplementacji witaminy D

Elektroniczne odwzorowanie, skan petycji: Data złożenia petycji: 06.02.2021 r. (wpływ do UG 08.02.2021 r.)Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o [...]

metryczka