2022

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

2022

15.03.2022-Obwieszczenie o wydanych postanowieniach o uzgodnieniu projektu decyzji dot. budowy elekroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na terenie dz. 28/6, 29, 25, 117/1, 109, 110, 24/1, 24/4, 28/8, 28/9, 105/3 obręb Samsieczno

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach o uzgodnieniu projektu decyzji dot. budowy elekroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na terenie dz. 28/6, 29, 25, 117/1, 109, 110, 24/1, 24/4, 28/8, 28/9, 105/3 obręb Samsieczno [...]

metryczka