2022

2023 | 2022 | 2021

2022

Najem 29 używanych urządzeń kopiujących, drukujących i skanujących wraz z obsługą serwisową dla Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Najem 29 używanych urządzeń kopiujących, drukujących i skanujących wraz z obsługą serwisową dla Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. [...]

Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w [...]

Zakup i dostawa materiałów biurowych w 2023 roku dla Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych w 2023 roku dla Urzędu Gminy w Sicienku.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

Zakup paliwa: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dla Urzędu Gminy w Sicienku w 2023 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup paliwa: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dla Urzędu Gminy w Sicienku w 2023 roku [...]

Remont korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Remont korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Sicienku”. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: [...]

Zadanie 1. „Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki – Osówiec etap II” Zadanie 2. : „Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dąbrówce Nowej (od nr 2 do nr 8)” – etap I

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki – Osówiec – etap II oraz na budowę oświetlenia drogowego na ul. Dworskiej w Dąbrówce [...]

Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia” Sprostowanie terminu składania ofert do dnia 29.09.2022 r. [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszynie-etap I

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszynie – etap I. [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej w Zielonczynie - etap I

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej w Zielonczynie – etap I [...]

Zakup i dostawa wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Zakup i dostawa wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sicienko” [...]

Dostawa 4 wiat autobusowych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Dostawa 4 wiat autobusowych”. [...]

Zakup i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Zakup i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych”. Uprzejmie informujemy, iż [...]

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa i audytu w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”

Gmina Sicienko (dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa i audytu w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014—2020, Oś [...]

Wynajem maszyny w celu wykonania usługi kruszenia gruzu

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Wynajem maszyny w celu wykonania usługi kruszenia materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości [...]

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko w 2022 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Sicienko w 2022 roku [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie – etap II

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie – etap II.   [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej i Nasypowej w Osówcu – etap II

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej i Nasypowej w Osówcu – etap II. [...]

Budowa oświetlenia drogowego w Mochlu w kierunku Morzewca – etap II

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w Mochlu w kierunku Morzewca – etap II. [...]

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  "Usuwanie odpadów rolniczych z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Sicienk [...]

Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dąbrówce Nowej – etap III

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia na ul. Dworskiej w Dąbrówce Nowej – etap III.  [...]

Budowa oświetlenia drogowego w Gliszczu Kolonia – etap I

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w Gliszczu Kolonia – etap I. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa [...]

Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – etap II

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w Maryninie – etap II. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku – etap II

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku – etap II. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie [...]

1.Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłówku - II etap 2.Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłówku – Etap II oraz na budowę oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku – Etap [...]

Zakup i dostawa 20 ton mieszanki mineralno- asfaltowej do stosowania na zimno na drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Zakup i dostawa 20 ton mieszanki mineralno- asfaltowej do stosowania na zimno na drogach gminnych”. [...]

metryczka