2022

2022

Petycja w sprawie tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych.

Treść petycji: II - Petycja Odrębna §2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, powyższą argumentację wnioskujemy o jak najszybsze zaspokojenie wyżej powołanych [...]

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Elektroniczne odwzorowanie, skan petycji: Data złożenia petycji: 01.08.2022 r.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Wyłączenie jawności w [...]

metryczka